Privacy Statement

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Je bent vrij om het helemaal door te lezen. In het kort wil ik aangeven dat de eventuele gegevens die ik van je krijg bij mij in veilige handen zijn.

Ik respecteer de privacy van mijn coachee, de leerkrachten en bezoekers van mijn praktijk en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Onder persoonsgegevens vallen zowel je naam en adresgegevens, als ook alle informatie die oog voor het kind van uw verkrijgt en alle informatie die wordt verzameld in het kader van de persoonlijke begeleiding.

Deze privacyverklaring is van toepassing als je de praktijk (Oog voor het kind) bezoekt, je kind door mij wordt begeleid of als ik één de leerkracht begeleidt met zijn/haar hulpvraag.

Mijn gegevens

Eigenaresse: Oog voor het kind
Ilse Toebast
Hoogstraat 49
5384 BJ Heesch
www.oogvoorhetkind.nl
T: 06 – 40586402
E: info@oogvoorhetkind.nl
KvK-nummer: 70479690

Persoonsgegevens voor welke doeleinden

Ik gebruik de gegevens alleen om een goede dienstverlening aan jou en jouw kind te verzorgen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd om met mij te werken.

Onder de verwerking van de gegevens horen het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als ook het afschermen, uitwisselen en vernietigen ervan.

Het intakeformulier verwerk ik voor de volgende doeleinden; inzicht krijgen in de problematieken die spelen m.b.t. de hulpvraag, verbanden leggen tussen de gegevens om het kind op de juiste manier te kunnen begeleiden, zodat ik contact kan opnemen met jullie, scholen of andere instanties (altijd in overleg met jullie), voor het opstellen van factuur en zodat ik je op de hoogte kan stellen van de begeleiding tijdens een sessie en bij veranderingen.

Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden en verstrek ze nooit zonder jouw toestemming door aan derden. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluit ik met een stichting/samenwerkingsverband een verwerkersovereenkomst indien deze gegevens aan mij verstrekken in verband met de opdracht(en) die ik van hen ontvang.

Een enkele keer schrijf ik iets over de coachee op of bewaar ik iets wat gemaakt is tijdens een sessie. Ik bewaar dit in een afgesloten kast en ik ben de enige die weet waar de sleutel is verstopt.

Bewaren persoonsgegevens

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de belastingdienst (factuurgegevens 7 jaar bewaren).

Verder zal ik persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het begeleiden bewaren. Na afloop wordt alles verwijderd en vernietigd.

Persoonsgegevens die ik gebruik

Om de doeleinden uit te voeren verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Beroep
  • Schoolgegevens
  • Diagnoses, bezochte ander instanties en aangeleverde gegevens naar aanleiding van het intakeformulier

Je hebt ook rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Wil je weten welke persoonsgegevens ik heb verwerkt? Mag je me altijd mailen (info@oogvoorhetkind.nl) of hierop aanspreken. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn gegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend of op andere wijze in strijd met de AVG of andere wetgeving dan heb je het recht ze te corrigeren. Corrigeren houdt in verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van je persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Ik vind het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt.

Ik pas alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruik ik beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups en automatische verwijdering van verouderde gegevens.

Facebook en LinkedIn

Op mijn website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookies. Lees hiervoor de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Praktijk Oog voor het kind verwerkt ook persoonsgegevens; zoals bankrekeninggegevens voor afhandeling van jouw betalingen via mijn boekhouder.