(Kinder)coaching

Kindercoaching is het tijdelijk begeleiden van een kind met een bepaalde dan wel onbepaalde problematiek. Dat kan zijn op het gebied van opvoeding, leren, gedrag, of op sociaal-emotioneel vlak. Een kindercoach begeleidt het kind om op een positieve, constructieve manier problemen te overwinnen door nieuwe vaardigheden aan te leren. De kindercoach helpt het kind (en daarmee vaak ook de ouders) zich bewust te worden van zichzelf, zijn/haar kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.

Het is goed in je achterhoofd te houden dat het geen opvoedkundige methode is die zegt wat een kind wel of niet moet doen of wat je als ouder wel of niet moet doen. Het is eerder een vlot waarmee je gemakkelijker de rivier over kan steken naar een plek waar je weer de creativiteit en het plezier vindt die zo cruciaal zijn als je kinderen helpt hun krachtbronnen te vinden. Ik geloof er in dat een kind geen problemen heeft, alleen vaardigheden die hij/zij nog niet geleerd heeft.

Kindercoaching levert een wezenlijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van het kind, zodat het kind kennis heeft van zijn eigen potentieel. Vanuit dit bewustzijn kan het kind zich positief ontwikkelen en is het opgewassen tegen de levenslessen die op het pad komen. Kindercoaching is ook samen onderweg gaan vanuit de situatie zoals hij nu is naar een nieuwe, gewenste situatie. De kindercoach begeleidt het kind in dit traject en biedt mogelijkheden om door oefeningen en uitleg nieuwe inzichten en ervaringen mee te nemen op het levenspad.

Voorbeeld hulpvragen:
 • aandacht- en motivatieproblemen
 • negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
 • moeite met emoties herleiden en uiten
 • eet- en slaapproblemen
 • hoge eisen stellen/perfectionistisch
 • omgaan met grote verandering
 • moeite met aansluiten bij leeftijdsgenoten
 • omgaan met pestgedrag
 • verwerken van pestgedrag
 • reguleren boosheid/driftbui
 • achterhalen waarom kind niet lekker in zijn/haar vel zit en daar wat aan doen