Wat moet je als je kind onhandelbaar is, van alles weigert of verkeerde dingen doet? Een nieuwe methode is ‘geweldloos verzet in gezinnen’.

Share: