Doelgroep

Coaching is mogelijk voor kinderen en leerkrachten met een gerichte hulpvraag;

 • het is tijdelijke begeleiding met een vooraf benoemde problematiek of hulpvraag.
 • op het gebied van opvoeding, gedrag of op sociaal-emotioneel vlak.
 • een (kinder)coach begeleidt om op een positieve, constructieve manier problemen te overwinnen door nieuwe vaardigheden aan te leren. Ik gebruik hierbij oplossingsgerichte methodieken.
 • de (kinder)coach helpt het kind zich bewust te worden van zichzelf, de eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.
 • coaching levert een wezenlijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, zodat er kennis is van eigen potentieel.
 • bij coaching gaat het niet om het verleden, maar om de toekomst. Coaching wordt niet ingezet bij psychiatrische problematieken.
 Professionele begeleiding is mogelijk voor kinderen met de volgende leerproblemen of leerachterstand;
 • rekenen
 • lezen
 • spelling
 • begrijpend lezen
 • (mondelinge) taal (denk hierbij ook aan taalontwikkelingsstoornis, woordenschatvergroting)
 • leren leren (onder andere bij problemen met plannen en organiseren)
 • concentratie en aandachtsproblemen
Training
 • Voorbereid uit groep 8 is een training aan kinderen die moeite hebben met plannen, het overzien van de overgang naar het voortgezet onderwijs en/of kampen met motivatieproblemen.
 • Het vriendenprogramma is bedoeld voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar die bang zijn om fouten te maken, situaties mijden, negatief denken, moeite hebben om hun emoties te reguleren, weinig zelfwaardering of zelfvertrouwen hebben. Tijdens deze training leer ik de kinderen vrienden te zijn met zichzelf en vandaar uit het vertrouwen te hebben de wereld aan te kunnen. Ook is de training erop gericht ouders te leren hoe ze hun kind kunnen helpen in beangstigde en moeilijke situaties.

 
Folder voor site