Studiecoaching

Studiecoaching is een (tijdelijke) extra ondersteuning om jezelf voor te bereiden op toetsen of om huiswerk te leren plannen, organiseren, samenvatten of te structuren.

Het uiteindelijk doel is deze vaardigheden zelfstandig toepassen.

Het is mogelijk individueel begeleiding te krijgen of in een groep van maximaal drie kinderen. Samen ontwikkelen we een plan van aanpak passend bij het individuele kind. Hierbij vind ik het belangrijk zo goed mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijkheid en leerstijl van uw kind. Je leert bij mij in een rustige en positieve omgeving te plannen, structuren, samen te vatten en te organiseren.

Ik bied een training aan speciaal voor leerlingen uit groep 8. Voor veel leerlingen is de overgang van groep 8 naar het voorgezet onderwijs op allerlei gebieden erg groot. Denk hierbij aan veel meer huiswerk, plannen in je agenda, het maken van nieuwe vrienden, andere omgeving en wisselende docenten. Deze training bied ik zes keer aan als ze in groep 8 zitten en vier keer als ze gestart zijn in het voorgezet onderwijs. Tijdens de training leer ik kinderen plannen, zichzelf presenteren in een nieuwe omgeving/groep, doelen stellen en praten we over afleidingen zoals sociaal media enzovoort.

De training/coaching is gericht op het leren leren. Hoe pak ik het aan? Welke techniek zet ik in ( mindmappen, markeren met inhoudsvragen, studiekaarten, feiten stampen of samenvatten)? Hoe plan ik mijn huiswerk? Hoe blijf ik gemotiveerd? Hoe leer ik het makkelijkste? enzovoort.

Ik vind het contact met ouders van wezenlijk belang. Ik zal dan ook regelmatig terugkoppelen waar we aan gewerkt hebben.